Sollentuna

Kontraktet träder i kraft from: 2015-10-01

Delområde 11 - Hem för vård eller boende, pojkar 13-20 år

Delområde 12 - Hem för vård eller boende, flickor och pojkar 13-20 år

 

Delområde 14 - Hem för vård eller boende, ensamkommande flyktingbarn med allvarlig social problematik

 

Delområde 16 - HVB, Akut- och utredningshem, ungdomar 13-20 år

Tillbaka
Svedbacka HVB-Hem

Besöksadress
Svedja 14
820 75 Harmånger

Postadress
Box 296
824 26 Hudiksvall

Telefon / Telefax
0652-19060 / 0652-19061

Mobil/SMS (Skriv ”Ring upp och bifoga namn och nummer")
070-7634455

Maria Hallenius Henrysson
073-0916310

Lars Unger
073-0936310

E-post
info@svedbacka.se